Geri

  Kurumsal Yapı

  Mütevelli Heyeti Başkanı

  Merhaba,

  Sağlık ve Eğitim Vakfı, eğitim alanında lider Amerikan Liseleri ile SEV Okullarını ve Redhouse Yayınevini  şemsiyesi altında toplayan ve misyonu çerçevesinde yöneten üst kuruluşumuzdur.

  Amerikan Bord Heyeti’nden devraldığı  bu eşsiz emaneti, değerli mezunlarımız ve gönül dostlarımızın da desteği ile geliştirip, yarınlara taşımak için özveri ile hiç durmadan çalışmaktadır.  

  Ülkemizde iki asıra yaklaşan geçmişi ile hizmet  vermiş  olan  Amerikan Bord Heyeti, taşınmaz tüm varlıklarını SEV’e aktarırken,  eğitim ve sağlık alanındaki  mükemmeliyetçilik  felsefesini de bizlere emanet etmiştir.

  Başarı ve liderlik ile özdeşleşen  kurumlarımızda, geleceğimizin mimarı çocuklarımıza  dünya vatandaşlığı ve sosyal sorumluluk bilincini aktararak bu güvene layık olmak, kurumlarımızı geliştirip, yüceltmek için yolculuğumuz devam ediyor.

  Bu  yolculuğumuzda bizlere ve Vakfımıza destek olmanızı bekliyoruz.

  Selam ve saygılarımızla,

  Mehmet Yaltır

  Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 

   

  Mütevelli Heyeti
   
  Vakfın en yüksek karar organı olan ve yılda iki kez toplanan SEV Mütevelli Heyeti, gönüllü mezunlarımızdan ve kurumlarımıza emeği geçmiş 46 mütevelliden oluşur. Heyetin görevi, Vakıf Senedi’nde belirtilen amaç ve hizmetler doğrultusunda gereken kararları almaktır.

  SEV Fahri Başkanı

  Şevket Sabancı (TAC’56)

  SEV Mütevelli Heyeti

  Başkan, Mehmet Yaltır (TAC'67)                            

  Başkan Yrd. Tülay Güngen (ACI'74)

  Tamer Şahinbaş (TAC'58)

  Prof. Dr. İlter Turan (TAC'58)

  Jozef Amado (TAC'67)

  Ceyda Aydede (ACI'73)

  Prof. Dr. Mustafa A. Aysan (TAC'52)

  Tarık Bozbey (TAC'68)

  Gülsen Çapa (UAA'66)

  Şükran Çelebi (ACI'75)

  Candan Çilingiroğlu (ACI'74)

  Dilek Erzik (UAA'61)

  Sema Gökçen (ACI'61)

  Hasan Güleşçi (TAC'56)

  İlter H. Gürel (Merhum)

  Esin Hoyi (UAA'58)

  Oktay İşcen (TAC'45)

  Bülent Kalpaklıoğlu

  Hazım Kantarcı (TAC'63)

  Prof. Dr. Ahmet N. Koç (TAC'51)

  Prof. Dr. Sedefhan Oğuz (UAA'75)

  Prof. Dr. Zeynep İ. Önsan (UAA'64)

  İbrahim Paksoy (TAC'68)

  Yılmaz Poda (TAC'49)

  Demir Sabancı (TAC'89)

  Tuncay Sergen (TAC’70)

  Ejide Tanık (ACI'72)

  Prof. Dr. Aykut Toros (TAC'63)

  Sait Tosyalı (TAC'74)

  Aykut Tuzcu (TAC'67)

  Yrd. Doç. Dr. Engin Ünsal (TAC'55)

  Füsun Üstün (UAA'64)

  Dr. Warren Winkler (Merhum)

  Feyhan Yaşar (ACI'74)

  Yaşar Yaşer (TAC'51)

  Piraye Erdem (ACI'80)

  Prof. Dr. Emre Akkuş (TAC'76)

  Salim Erdem (TAC'75)

  Prof. Dr. Serdar Küçükoğlu (TAC'76)

  Berna Ülman (UAA'83)

  Dr. Giray Velioğlu (TAC'67)

  Mehmet Tevfik Nane (TAC'84)

  Ege Karapınar (ACI'78)

  Semih Bilgin (TAC’68)

  Pınar Balcı Güventürk (UAA’86)

  Zeynep Keskin (UAA'84)

  Yılmaz Argüden (TAC'76)

  Rasim Küçükkurt (TAC'84)

  Ayşın Argüden (UAA'78)

  Dr. Ayşe Zarakol (UAA’95)

  Esra Yazıcı Tözge (ACI'84)

  Şafak Özpoyraz Barışçimen (ACI’80)

  Ömer Paksoy (TAC’98)

  Canan Özsoy (UAA’80)

  Onursal Mütevelliler

  Muhtar Kent (TAC'71)

  Zeliha Dural (UAA’46)

  Anna G. Edmonds

  Kenneth Frank

  Burhan Karaçam

  Johannes Meyer

  Sevindik Özev (UAA’49)

  Sevim Öztahtacı

  Harold Schoup

  İstemihan Talay (TAC’64)

  Müjde Tekil (UAA’60)

  Berin Tümer

  Dr. Erkut Yücaoğlu

  Yönetim Kurulu Başkanı'ndan

  Neredeyse iki asır öncesinden süzülüp gelen geleneğimiz ve tecrübemizle, eğitimin, bir insanın, bir ülkenin hatta dünyanın gelişimine ne kadar büyük katkı sağlayacağının bilincindeyiz. ‘Dünya vatandaşları’ yetiştirmenin her geçen gün çok daha fazla önem kazandığının farkındayız. Bu nedenle Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak, kuruluşları 1800’lü yıllara kadar uzanan kurumlarımızın, dünya standartlarında hizmet sunmasını hedefliyoruz.

  Vakfımızın çatısı altındaki kurumlarımızın, yaşadığımız çağın baş döndürücü hızına ayak uydurması için çalışıyoruz. Ama bir yandan da geleneklerimize bağlılığımızı da sıkı sıkıya sürdürüyoruz.  Çünkü geçmişten bugüne uzanan bu başarının sırrının ‘süreklilik’ olduğunu biliyoruz. Hep birlikte geleceğin dünyasına hazırlanıyoruz, elbette ki geçmişten aldığımız güç ve tecrübeyle…

  Mehmet T. Nane

  Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

  Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu

  Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (SEV) Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından yapılan seçimle belirlenir. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çoğunluğu Amerikan Koleji mezunu olan ve gönüllü olarak hizmet veren isimlerden oluşur.

  22 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’da, Mütevelli Heyeti tarafından yeni Yönetim Kurulu belirlenmiştir. Yönetim Kurulu’nda, çeşitli sektörlerde üst düzey görevlerde iş yaşamını aktif olarak sürdüren profesyoneller yer alıyor.

  Departmanlar ve Görev Tanımları

  Vakıf Yürütme Birimi ve Vakıf Genel Müdürlüğü

  Yönetim Kurulu Başkanı’nın gözetim ve denetiminde, vakıf organlarının kararlarını uygulamak; iktisadi işletmeler, tesisler ve diğer birimlerin vakfa ilişkin iş ve işlemlerini yerine getirmek; amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesini gerektiren işleri yapmakla görevlidir. 

  Finans Departmanı

  Departmanın ana görevleri; 

  • Mali yönden vakfın kayıt tutma, vergi ve diğer yasal zorunluklarını yerine getirmek, 
  • Fon yönetimi, bütçeleme ve raporlanma işlemlerini yürütmek, idari İşler kapsamında, vakıf ofisi için gerekli bağlantıları kurup bu kapsamdaki destek hizmetlerinin  yerine getirmek, 
  • Vakfın kendisi ile ilgili temel işlevleri yerine getirmenin yanında vakıf bünyesindeki kuruluşların Mali ve İdari İşler fonksiyonunun  koordinasyonunu sağlamak, 
  • Yönetim Kurulu ve diğer kurullara stratejik kararlarında ve uygulama süreçlerinde etkin bir katkı sağlamak amacı ile koordinasyon faaliyeti yürütmektir.

   

  Eğitim ve Eğitim Geliştirme Departmanı

  Eğitim bölümünün temel görevi, vakıf senedinde yer alan eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünde vakıf yönetimine ve okul yönetimlerine eğitim, eğitim yönetimi konularında danışmanlık yapmak; ortak yönetmelik, müfredat çalışmaları ve diğer eğitim faaliyetlerini organize etmek, bunların sonuçlandırılması için koordinasyon sağlamaktır.

  Sorumluluk alanları;

  • Eğitimle ilgili kararların alınmasında Vakıf Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmak,
  • Eğitim Kurulu’nda alınan kararları yerine getirmek,
  • Okulların tüm eğitim politikalarının planlanmasında görev almak,
  • Eğitim kalitesini yükseltmek için ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmaları yürütmek,
  • Eğitim konularıyla ilgili olarak başta MEB olmak üzere devlet kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, okulları temsil etmek,
  • Eğitim ve yönetim yönünden okulların düzenlenmeleri ile ilgili değişiklikleri önermek,
  • Okulların iç yönetmeliklerinde yapılması gereken değişiklikleri hazırlamak, MEB nezdinde takip etmek ve onaylatmak,
  • Hizmet içi mesleki gelişim programlarının düzenlenmesinde okullara destek olmak,
  • Vakıf bünyesinde yer alan bütün bölümlere, eğitim ile ilgili konulara danışmanlık yapmak,
  • Okulların insan kaynağı süreçlerine katkı sağlamaktır. 

   

  İç Denetim Departmanı

  Departman; Vakıf ve bağlı kuruluşlarının;

  • Faaliyetlerini ve iç kontrol sistemlerini denetlemek, gözden geçirmek, çalışmalarını mevcut yasalara, dış ve iç mevzuata uygun olarak yönetim kurulunun belirlediği hedefler doğrultusunda düzenlemek ve sürdürülüp sürdürülmediğini kontrol etmek,
  • Prosedürlerini ve yazılı kurallarını geliştirmek; bunların tüm personel tarafından uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek,
  • Çalışmalarında risk taşıyan konuları tespit etmek, her konuda periyodik ve spot denetimleri sağlamak,
  • Bu hususların gerçekleştirilmesi sonucunda vakfın faaliyetlerini standart uygulamalara sahip kurumsal bir yapıya oturtmak, iç kontrol sistemlerinin ve şirket işleyişinin etkinliklerini artırıcı çalışmalara yön vermek ve bu çalışmaları koordine etmek,
  • Tüm bu çalışmalar sonrasında, belirlenen denetim planı çerçevesinde yapılan denetimlerin sonuçlarını üst yönetime raporlamakla görevlidir.  

   

  Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Departmanı

  Faaliyet gösterdiği alanlarda inşaat yatırımları yapan vakfın; 

  • Yönetim Kurulu tarafından belirlenen inşaat ve emlak yatırımları ile ilgili fizibilite çalışmalarını yapmak,
  • Hazırlanan fizibilite raporlarını Yönetim Kurulu’na sunmak,
  • Yönetim Kurulu’nun kararları doğrultusunda inşaat ve emlak çalışmaları ile yatırımlarını organize etmek ve sonuçlandırmakla görevlidir. 

   

  Kurumsal İletişim Departmanı 

  Vakıf ve bağlı kurumlarının tüm sosyal paydaşlar ve kamuoyu ile etkin bir iletişim yürütmesi için; 

  • Mezunlarla etkin iletişim yolları geliştirmek, veri tabanı, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek,
  • İletişim planlarını hazırlamak,
  • Basın ilişkilerini yönetmek,
  • Vakfın ve bağlı kuruluşlarının Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk projelerini desteklemek,
  • Kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek, 
  • Vakıf ve kurumlarını temsil etmek görevlerini yürütür. 

   

  Pazarlama Departmanı 

  Vakıf ve bağlı kurumlarının konumlandırılması ve iletişiminin geliştirilmesi için;

  • Bütünleşik bir yaklaşımla yıllık pazarlama planını hazırlamak,
  • Kurumsal kimlik oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak,
  • Vakıf ile kurumlarının iletişim kanallarının etkin kullanımını sağlamak görevlerini yürütür.

   

  İnsan Kaynakları Departmanı

  Vakıf ve bağlı kurumların kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için aşağıdaki insan kaynaklarının ana fonksiyonlarından sorumludur. Bu kapsamda;

  • Kurum kültürüne uygun donanımlı ve doğru elemanların seçilip yerleştirilmesi,
  • Oryantasyon programlarının yapılması, 
  • Ücretlendirme politikalarının belirlenmesi,
  • Performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemlerinin oluşturulması,
  • Çalışanların kariyer planlarının yapılması ve Yedekleme Sistemlerinin oluşturulması,
  • Çalışan bağlılığını artırıcı kurum içi sosyal etkinliklerin organizasyonları, 
  • Tüm çalışanların özlük haklarının korunup gözetilmesi, 
  • Oluşturulan tüm insan kaynakları sistemlerinin kullanılabilirliğinin ve devamlılığının belirli sürelerle güncelleştirilmesi ve yenilenmesinin sağlanması görevlerini yürütür.

   

  Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Departmanı

  Bilgi Teknolojileri Bölümü, Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın ve bağlı kuruluşlarının tüm Bilgi Teknolojileri çalışmalarını yönetir. Bu kapsamda;

  • Yazılım ve donanım altyapılarını ve ihtiyaçlarını takip eder, Ar-Ge çalışmalarını destekler, gerekli gördüğü konularda öneri ve iyileştirme projelerini SEV yönetimine sunar; onayı takiben uygular,
  • SEV Bilgi Teknolojileri altyapısının iletişimi, bakımı ve veri güvenliği konularında tam yetkili ve sorumludur,
  • SEV ve bağlı tüm kurumlarının Bilgi Teknolojileri bütçelerini kurum yetkileri ile birlikte oluşturur ve SEV Yönetimine sunar, onay alır, satın alma çalışmalarını yapar, test ve kurulum aşamalarını tamamlayarak uygulamaya geçmesini sağlar,
  • Eğitim tabanlı Bilgi Teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme yapar, SEV Eğitim Koordinatörlüğü ile birlikte okullarımızdaki proje takibi, test ve uygulama işlemlerini yönetir, okulların eğitim tabanlı pilot projelerine destek verir, 
  • Kurumlar arası Merkezi Bilgi Teknolojileri projelerinin test, gerçekleşme ve uygulama aşamalarını yürütür. 

   

  Satın Alma Departmanı

  Satın Alma Departmanının sorumluluk alanları, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) ve bağlı olan kuruluşların;

  • Satınalma stratejisini oluşturmak ve yönetmek,
  • Yapılacak tüm satınalmaların, satınalma süreç ve prosedürlere uygun bir şekilde yürütülmesini koordine etmek,
  • Tüm taleplerin teminlerini optimum fiyat, kalite ve zamanda sağlamak,
  • Satınalma departmanı ile diğer departmanların koordinasyonunu sağlamak, ilgili konularda diğer departmanlara destek vermek,
  • Satınalma verilerinin sistematik bir şekilde tutulması ve raporlanması,
  • Alternatif tedarikçilerin, sipariş ve sözleşme koşullarının belirlenmesi ve pazarlık süreci, tedarikçi değerlendirme ve geliştirme süreci vb. yürütülmesi,
  • Sipariş edilen ürün ve hizmetin teslimden sonrasını da içerecek şekilde takibini yapmak, oluşabilecek problemlerin sözleşmelere uygun biçimde çözülmesini sağlamak,
  • Değişen pazar koşullarını ve trendleri takip etmek.

  Hukuk Departmanı

  Hukuk Departmanı Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağlı kurum ve şirketlerin her türlü hukuki işlemlerinden sorumludur.

  • Tüm faaliyetlerin Vakıf Senedi ile mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, 
  • Tüm kurumların akdettiği sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere edilmesi,
  • Kişisel verilere dair tüm işlemlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olunması işlerinden sorumludur.

   

  1. YAZI TİPİ BÜYÜT
  2. YAZI TİPİ KÜÇÜLT
  3. YAZDIR