Geri

  IK Politikamız

  İnsan Kaynakları Yönetimi olarak temel politikalarımız; 
  Misyon ve stratejik hedeflerimizi gerçekleştirebilecek, yenilikçi, çağdaş, kendini geliştirebilen ve kurumlarımızı ileriye götürecek yetkinlikte, fark yaratacak bir organizasyon yapısına ve insan gücüne sahip olmak,
  Kurumlarımızı geleceğe taşıyacak liderlerin yetiştirilmesi ve ileriye dönük yedekleme sistemi ile planlı bir insan kaynakları yönetimi uygulamak,
  Bilimsel ve kültürel bilgi ile yaratıcı ve farklı fikirlerin eşitlik, güven ve saygı çerçevesinde rahatlıkla dile getirildiği, ‘Tek Kurum Tek Ses’ politikasını benimsemiş  bir kurum kültürü oluşturulmasını sağlamak,  
  Kurumlarımızın stratejilerini gerçekleştirmek ve çalışanlarımızın motivasyon ve verimliliklerini arttırmak amacıyla çağdaş ve kurumsal insan kaynakları süreçlerini dizayn etmek ve  uygulamak,
  En değerli sermayemizin insan olduğu bilinciyle sürekli eğitime ve gelişime yatırım yapmak.

  1. YAZI TİPİ BÜYÜT
  2. YAZI TİPİ KÜÇÜLT
  3. YAZDIR