Background Image
Previous Page  97 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 97 / 100 Next Page
Page Background

BULUŞMA

97

büyümüşler. Hem destekçileri artmış,

hem de katılan öğrenci sayısı... Daha

sonra, 2011 yılında, Değişim Liderleri

Derneği kurulmuş, böylelikle çalışmala-

rı resmiyet kazanmış.

n

İYİ ORGANİZE OLDUK,

TEKNOLOJİYİ KULLANMAYI

ÖĞRENDİK

Bir diğer sorun da aradaki mesafe-

ler. Öğrencilerimiz, gönüllülerimiz ve

destekçilerimiz birçok şehre dağılmış

şekilde, hatta Amerika’da bile destek-

çilerimiz var. Aramızda çok iyi organize

olmayı, planlı hareket etmeyi ve iyi ile-

tişimin önemini öğrendik. Bir de, tabii,

teknolojiyi iyi kullanmayı... Skype gibi.

Düzenli bir şekilde yapılan Skype gö-

rüşmeleriyle ve Sema Hanım’ın senede

iki defa yaptığı Türkiye ziyaretleriyle

uzaklık sorunu da çözülüyor.

n

KIZLARIN ÖN YARGILARI

DEĞİŞİYOR

TEV Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü’nü

İzmir’de yapmış olan Jale Ergelen,

öğrencilere programı anlatmak için ilk

senelerde çok mücadele etmiş. Başta,

Kıvılcımlar, derslerine engel olduğunu

söyleyerek, burslarını kaybetme endi-

şesi yaşadıklarını belirtmişler. Fakat,

dönem sonunda, Kıvılcımlar Progra-

mı’nın onlara kattığı çok şey olduğunu,

artık hayata farklı baktıklarını, kendi-

lerini geliştirmekten korkmadıklarını

söylemişler.

n

İLGİ BÜYÜYOR, YÜZLER

GÜLÜYOR

2012 dönemi İzmir öğrencilerimizden

Hatice İlhan (İzmir Yüksek Teknoloji

Enstitüsü Fizik Bölümü öğrencisi) ilk

sene programı tamamladıktan sonra

ikinci sene de devam etme kararı almış.

İlk sene kendisine hiç katkısı olmadığını

ve zaman kaybı olduğunu zannetmiş

ama ikinci sene sonunda DLD için ken-

disi de birşeyler yapmak istediğini söy-

lemiş, yani programın kendisine olan

katkılarını görmüş. Şu anda, kendisi, İz-

mir’de mezunlar sorumlusu olarak bize

destek veriyor.

2012 Gölcük öğrencilerimizden

Müge Biçimli (Kocaeli Üniversitesi İş-

letme Bölümü öğrencisi) ise programa

ilk başladığında kendisine nasıl katkısı

olacağını anlamadığını; fakat devam

ettikçe kendinde farkındalık yarattığını

söylüyor. Kendisi Yapı Kredi’nin He-

roes programına başvuran üç bin kişi

arasından seçilerek, ilk 40’a girdi ve

stajını, Yapı Kredi Bankası İnsan Kay-

nakları Bölümü’nde tamamladı. Bu

programa seçilebilmesinin nedeninin,

Kıvılcımlar Programı’nın ona olan katkı-

ları olduğunu söylüyor. Bu dönem ise,

programımız artık başarısını kanıtladı

ve programa katılan öğrenciler arasın-

dan başvuruları değerlendirip eleme

yaptık. Önümüzdeki yıllarda başvurula-

rın daha da artacağına inanıyorum.

Bizimle irtibat kurmak isteyenler için;

e-mail adresimiz:

info@degisimliderleri.org

Web sitemiz:

www.degisimliderleri.org

Hesap numaramız:

Garanti Bankası, Gölcük Şubesi

IBAN: TR460006200028700006298414