Background Image
Previous Page  96 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 96 / 100 Next Page
Page Background

96

BULUŞMA

D

erneğin genel müdürü Nazlı Er-

genç Güneş, süreci ayrıntılarıyla

anlatıyor. Kendisini dinliyoruz:

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü

bitirdikten sonra ACI’da öğrendiğim gibi

hayallerimin peşinden koşma kararı al-

dım. Uzun zamandır hayal ettiğim, pas-

tacılık konusunda eğitim almak üzere

İstanbul’da, Conrad Oteli’nin pastane

bölümünde bir yıla yakın çalıştım. Bu

sırada, butik pastacılık kurslarına katıl-

dım ve 2005’te İzmir’de “bisQwi” isimli

kendi butik pastanemi açtım. 2011’de

eşimin işleri dolayısıyla Sapanca’ya ta-

şındığımızdan burayı devrettim.

n

BİR PSİKOLOG ARANIYOR

Sapanca’da kızımı büyüttüm. 2013’te İz-

mir’e geri döndük. Bu sırada iş arayışına

girdim. ACI mezunlarından Hülda Süloş

(ACI’74) ile abla kardeş ilişkimiz vardır.

Kendisine gelen bir iş fırsatını bana yolla-

dı. Amerika’da Sema Başol’un (UAA’70)

kurduğu Değişim Liderleri Derneği (DL-

D)’nin Kıvılcımlar Programında çalışacak

psikolog arandığını söyledi.

Asıl mesleğim olan psikolojide hiç iş

deneyimim yoktu; fakat CV’mi gönderip

şansımı denemek istedim. Kendisiyle

yaptığımız Skype görüşmesi ve İzmir’de

bulunan UAA sınıf arkadaşı ve DLD

yönetim Kurulu Başkanı Jale Ergelen

(ÜAA’70) ile görüşmelerimiz sonucunda

Kıvılcımlar Programı’nda kolaylaştırıcı

(facilitator) olarak göreve kabul edildim.

n

GENEL MÜDÜRLÜK MÜ?

NEDEN OLMASIN?

Benim için, daha heyecanlı olanı, bun-

dan birkaç gün sonra aldığım bir mail-

de, derneğin genel müdürü olma tek-

lifinin bana sunulmasıydı. Üniversite

hayatım süresince, üç yıl AIESEC’te

gönüllü olarak çalışmış olmamın verdiği

deneyimime de güvenerek, bu görevi

büyük bir istekle kabul ettim.

n

KADRO BÜYÜYOR

İki yıldır DLD’yi daha başarılı ve profes-

yonel yapmak için el ele verdik çalışıyo-

ruz. Bu süreç içerisinde aramıza Prof.

Nakiye Avdan Boyacıgiller (UAA’70) de

katıldı, kendisi şu anda yönetim kurulu

üyemiz olarak bize destek veriyor. Ay-

rıca Ayşe Nur Gedik (ACI’81) de kuru-

luşumuzdan bu yana denetim kurulu

üyeliğimizi yapıyor ve hiç bir zaman

bizden desteğini esirgemiyor.

n

KIZLARIMIZ KENDİ İÇLERİNDEKİ

POTANSİYELİ GÖRSÜNLER DİYE...

Değişim Liderleri Derneği olarak henüz

çok tanınmış bir dernek değiliz; fakat

UAA ve ACI mezunu birçok dostumu-

zun desteğini arkamıza alarak geliş-

mekteyiz. Amacımız, Türkiye’de çalışan

kadınların sayısının artması, toplumda

lider konumda daha çok kadın olma-

sı... SEV okullarında, bizler, birçok

kişisel gelişim eğitimi aldık ve hayata

şanslı başladık; fakat bizler kadar şans-

lı olmayan Türkiye’nin birçok yerinde

yaşayan üniversite öğrencisi kızlar var.

Bizlerin bu kızların kendilerine güven-

lerini sağlamak amacıyla İzmir, Düzce

ve Gölcük’te bulunan gruplarımızda

onlara verdiğimiz kişisel gelişim eğiti-

minden yararlandılar. Bu eğitimlerden

aldıkları bilgileri uygulama fırsatını bul-

dular. Halen, Kıvılcımların, kendileri ka-

rar verdikleri sosyal değişim projesiyle,

kendi içlerindeki potansiyeli görmelerini

sağlamaya çalışıyoruz.

Hedef olarak seçtiklerimiz, orta halli

ailelerin, devlet okullarında okuyan ve

ailede ilk defa üniversiteye giden kızları.

Yani memleketimizin geleceği için son

derece önemli eğitimli kızlar.

n

SORUNLARA RAĞMEN

BÜYÜMEK

Yeni kurulan bir dernek olarak, tabii

ki, bu faaliyetlerimizi sürdürmek kolay

olmuyor. Karşımıza çıkan birçok so-

run var. Bunların en başında derneğin

kuruluşu geliyor. Sema Başol, 2009 yı-

lında Kıvılcımlar Programı’nı Türkiye’de

ilk uygulamaya başladığında bunu uy-

gulayacak pilot bir grup aramış. Bu pi-

lot çalışmayı, güzel bir tesadüf ile Jale

Ergelen üstlenmiş.

İlk başlarda, bu çabayı destekleye-

cek kişiler bulmada zorlanmışlar ama

yılmadan çalışmalarına devam etmiş-

ler. Görmüşler ki, bu program büyük

bir ihtiyacı karşılıyor, her sene giderek

Yüksek öğrenimli, orta sınıf ailelerin kızlarının, yani ‘Kıvılcımların’ yeni kabiliyetler

kazanmalarını hedefleyen Değişim Liderleri Derneği, kuruluş dönemini geride bıraktı.

Peki bu dönemde ne tür zorluklarla karşılaşıldı, bunlarla nasıl mücade edildi?

Kıvılcımlara ilgi büyüyor

Nazlı Ergenç Güneş

ACI’98

forum