Background Image
Previous Page  94 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 94 / 100 Next Page
Page Background

çoğunlukla sorulmayan sorularla karşılaştım. Bir ka-

riyer danışmanı, benim iş aradığımı öğrenince, bana

ısrarla, hayatımdaki en ideal işin ne olacağını, en büyük

tutkularımın neler olduğunu sordu. Ben, kendimi daha

iyi tanıma fırsatı veren bu sürece bayıldım. Kendimize

sormamız gereken ama vakit bulamadığımız veya ce-

saret edemediğimiz soruların yanıtlarını bilmek beni

çok mutlu etti. Bunun hemen ardından, işinde kendi-

ni mutlu hissetmeyen ama ne yapacağını da bilemeyen

veya ilk adımı atmak için cesaret gösteremeyen kişilere

yardımcı olmaya karar verdim ve 2003 yılında koçluk

yapmaya başladım. Kendi iş hayatımın da çok büyük ve

güzel bir şirketle başlamasına rağmen kendimde sene-

ler içinde bir boşluk hissedip, bana tam olarak uygun

olmadığını düşünerek, çok güvenli bir ortamı bırakıp,

bilinmeze doğru yol aldım. Benimle aynı süreçte olan

ve benzer şeyleri yaşayan kişilerle bu sayede çok güzel

ve güvene dayalı bağlantı kurmaya başladım. Bu koç-

luk sürecinde, insanın kendi kuvvetli taraflarını, hayal-

lerini, yapmak istediklerini ve kendisini nelerin mutlu

ettiğini bilmesinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi

anladım. Sürekli eğitimler, kitaplar ve tanıştığımharika

insanlar sayesinde kendi bilgilerimi bu konularda art-

tırdım. Arttırdıkça paylaşma istediğim arttı. İnsan-

ların nasıl hayallerini gerçekleştirdiğini, koşulları

ne olursa olsun, kararlı adımlarla ilerlemelerini din-

ledim, gördüm, inceledim ve çok ilham aldım. Önce

bütün bu öğrendiklerimi

blog

ve

newsletter

’larla her-

kesle paylaşmaya başladım. En sonunda da, yazılarımı

okuyan dostlarımın teşvikiyle bu yazılarımı bir kitapta

toplayıp kendi hayalimi gerçekleştirme şansı elde ettim.

Ayrıca, sürekli gelişmemi sağlayan, bu yeni orta-

mımda benim hayatımı güzelleştiren, kolaylaştıran,

beni mutlu eden bazı hayat becerilerini paylaştım.

Benim için herkesin kendi potansiyelinin farkında

olması ve sevdiği bir şeyi, hayatına hobi, kariyer veya

kendi işini başlatarak entegre etmesi çok önemli. İn-

san yaş aldıkça, hayat çok çabuk geçer oluyor. Madem

hayat böyle değerli ve kısa; bunu sadece para kazan-

mak için tolere edeceğimiz bir işle geçirmek yerine,

hayatımızı güzelleştirecek keyifli şeylerle bezemek

çok daha anlamlı diye düşünüyorum. Bir daha geri

gelmeyecek anları değerlendirmek ve hayatımızı er-

telememek gerektiğine inanıyorum.

‘Sevdiğin işi yap’ önermesi bugün çok revaç-

ta. Siz ‘Sevilen iş mi – paralı iş mi?’ ikilemine dü-

şenlere neler öneriyorsunuz?

Ben, kendi istediğini başarmış ve kağıt üzerinde

değil, kendi içinde mutlu olmuş insanların hayatları-

nı inceledikçe ve okudukça ortak gördüğüm nokta şu

oldu: Hepsi, akılları kadar, kalplerini de dinlemişler.

Steve Jobs bunlardan biri. Üniversiteyi terk ederek,

kendi yolunu bulmuş, onun kadar ciddi bir işada-

mından beklenmedik konuşmaları ve sözleri var.

Hepsinde de ‘Sevdiğiniz işi yapın,’ diyor.

Bunun bize realistik gelmediğinin, hatta biraz

ütopik geldiğinin farkındayım. Hepimiz çocukları-

mızı eğitmek, yedirmek ve içirmek için masaya ye-

mek koymak için çabalıyoruz. Tabii hayatın gerçek-

leri var, para hepimize lazım ama çok dar çerçevede

bakıp hiç risk almazsak, bu kısır döngüden çıkma-

mız mümkün değil. Endüstri devriminden öncesine

bakarsanız, herkes kendi yeteneği olan sevdiği

şeyi seçermiş. Fırın açarmış, çiftçi olurmuş,

kitap yazarmış, şarkı söylermiş.

94 BULUŞMA

forum

“Ne kadar iyi veya becerikli

olursanız olun, artık

‘İşim

20-30 sene garanti,’ dememiz

mümkün değil.

O yüzden

sevdiğiniz işi seçmek, bence,

eskisi kadar büyük bir risk değil.”

Özlem Erol’un

kısa bir süre

önce çıkan kitabı

Create A Life

You Love’un

Türkçe çevirisi

de olacak.