Background Image
Previous Page  93 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 93 / 100 Next Page
Page Background

forum

BULUŞMA

93

“Sadece emeklilik

ve hafta sonları için

çalışıyorsanız bu

insanca değil. Yeni bir

hayat mümkün.” Bu

sözlerin sahibi, 16 yıldır

Amerika’da yaşayan

Özlem Erol ile kısa bir

süre önce yayımlanan

kitabı ve ABD’de

yaygınlaşan yeni iş

yapma ve yaşam kültürü

üzerine görüştük.

ÖZLEM EROL

UAA’84

‘Sevdiğiniz

işi yapın’

Ö

zlem Erol, UAA’84 mezunu. 11 yıl IBM’de

çalışmış. 1999 yılında, hayallerini gerçek-

leştirmek için ABD’nin San Diego eyaleti-

ne yerleşmiş. İlk iki yıl, iki değişik şirkette

satış ve pazarlama müdürlüğü yapmış. 2003 yılında,

işlerini sevmeyen ama sevdikleri işleri yapmak için ilk

adımı atmakta zorlanan profesyonellere yardımetme-

ye başlamış. Your Best Life ilk şirketi. 2010 yılından

itibaren pazarlama danışmanlığı yapmış. Şirketlerin

daha hümanistik değerlerle müşterilerine yaklaşma-

larına yardımcı olmayı hedefleyen Purposeful adın-

daki ikinci bir şirketi olmuş. Bu sene de, ABD’de yaşa-

mak isteyenlere, buraya gelip iş kurmalarına yardımcı

olmak için BOE Consulting şirketini kurmuş. Ayrıca

2015 yılının Mart ayında,

Create a Life You Love

adlı

ilk kitabını yayımlamış.

Buluşma

olarak soruyoruz:

Son kitabınızda neler anlatıyorsunuz?

Kitabımın adı

Create A Life You Love

. Şu anda sa-

dece İngilizce ama Türkçe çevirisi de olacak. Ülke-

nizi, bildiklerinizi ve alışkanlıklarınızı bırakıp, kendi

küçük dünyanızın dışına çıkınca, değişik düşünüş ve

davranış şekillerine daha çok dikkat eder oluyorsu-

nuz. Benim gibi, farklı bakış açılarına ve yeni şeyler

öğrenmeye istekli ve meraklıysanız bu süreç çok ke-

yifli. Amerika’ya geldikten sonra değişik ve olumlu

bulduğum davranış biçimlerini yazmaya başladım.

Özellikle, ABD’de iş aradığım dönem, benim için

bir dönüm noktası oldu. Türkiye’de, bizler büyürken

t